Speldje van het Stellingenpad

8 april 2024

Vanaf februari 2024 is het mogelijk om een speldje van het Stellingenpad te bestellen bij  vrijstaatdestellingen@gmail.com en maak € 5,50 (incl. verzendkosten) over op NL65 RBRB 0954 6890 62 t.n.v. Stichting Vrijstaat de Stellingen. Vermeld duidelijk naam en adres waarheen het speldje verzonden moet worden.

Gerelateerd nieuws